A ROMANTIKA NAGYJAILiszt Ferenc-bérlet

Helyszín:
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ /5000 Szolnok, Hild János tér 1./
Időpont: 2020. április 27., hétfő 19:00 - 21:00
Szervező: Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

Weber: A bűvös vadász – opera op. 77 – nyitány
R. Strauss: Halál és megdicsőülés – szimfonikus költemény op. 24
Schumann: III. (Esz-dúr) „Rajnai” szimfónia op. 97 

Vezényel: Izaki Maszahiro
 
Weber A bűvös vadász című műve a német romantikus opera szimbolikus kezdőpontjának is tekinthető. Erre elsősorban a történet határozott német nemzeti jellege és erőteljes érzelemvilága adhat okot. A darab a Faust-történet egy, a harmincéves háború végén játszódó variánsa. A mű nyitánya – bár az opera részleteiből idéz –, nem követi a hagyományokat, inkább a dráma szimfonikus méreteket öltő előlegzése.
 
Richard Strauss a német későromantika jeles komponistája, főleg szimfonikus programzenéiről és dalairól ismert. Az 1889-ben írt Halál és megdicsőülés című szimfonikus költeménye talán épp a haldoklás különösen intenzív, képszerű, és éppen ezért borzongást keltő ábrázolása miatt vált a maga idejében igen népszerűvé annak ellenére, hogy zenei nyelve megdöbbentően merész volt. Ettől kezdve a közönség Straussban látta Liszt Ferenc örökösét, a liszti szimfonikus költemények jellegzetes dramaturgiájának továbbfejlesztőjét.
 
Schumann „Rajnai” szimfóniája 1850-ből származik. Bár számozása szerint a harmadik, valójában négy szimfóniája között az utolsó. Abból az időből való, amikor Schumann a Rajna melletti Düsseldorfba költözött. Mintha a nagy és áhítatos mondákkal övezett német folyó közelsége valóban hatott volna a szimfónia komponálására – a művet végig átszövik a Rajna-menti táj természeti szépségei és a német népzene lírai mozzanatai.

Nyomtatás
2020. április 27.